Followers

Monday, October 24, 2011

Ток на пазара и за малките фирми

Ток на пазара и за малките фирми Малките и средните предприятия да излязат на свободния пазар на ток, предвиждат промени в Закона за енергетиката, които вече се обмислят, заяви председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев. В момента защитени потребители са гражданите, администрацията и ... Ток на пазара и за малките фирми

No comments:

Post a Comment

Popular Posts