Followers

Tuesday, November 8, 2011

הפלסטינים מודים: "נכשלנו בניסיון ההכרה באו"ם"

הפלסטינים מודים: "נכשלנו בניסיון ההכרה באו"ם" שר החוץ הפלסטיני, ריאד מאלכי, הודה הערב (רביעי) כי הרשות הפלסטינית כשלה בניסיון להשיג חברות מלאה באו"ם וכעת היא פועלת להשגת מעמד של חברה משקיפה באו"ם. הוא אמר כי הכישלון היה "צפוי" ולא הפתיע את הפלסטינים: "אפילו אם היינו משיגים את תשעת הקולות בעד הבקשה ... הפלסטינים מודים: "נכשלנו בניסיון ההכרה באו"ם"

No comments:

Post a Comment

Popular Posts